Ubbink: Rookgasafvoer móet en kan veiliger!

 

Als gevolg van een aantal incidenten koolmonoxidevergiftiging en de wens om de rookgasafvoerinstallaties veiliger te maken, stappen installateurs dit jaar in groten getale over van een parallelle naar concentrische rookgasafvoer voor gasinstallaties. 

In Nederland hebben op dit moment zo’n 7 miljoen huishoudens een gasaansluiting. De rookgassen van deze verbrandingsinstallatie moeten naar buiten worden afgevoerd. Als er tijdens dit proces lekkage ontstaat, bestaat er een risico op koolmonoxidevergiftiging. Hierdoor vallen jaarlijks te veel doden en belanden honderden mensen in het ziekenhuis.
 
Het kán veiliger
De concentrische rookgasafvoer is de nieuwe voorkeursoplossing voor een veilige gasinstallatie; één van de technische aanbevelingen uit het koolmonoxide-onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat vorig jaar een groot aantal incidenten onderzocht. Ook fabrikantenkoepel Rogafa, waarin fabrikanten van rookgasafvoersystemen zijn verenigd, spreekt zijn voorkeur uit voor concentrische rookgasafvoersystemen boven de parallelle variant. In tegenstelling tot een parallelle situatie heeft een concentrisch systeem, door het buis-in-buis principe, een extra vangnet bij lekkages en is daardoor veiliger. Niettemin is het parallelle systeem, in tegenstelling tot de ons omringende landen, nog steeds de meest toegepaste techniek door Nederlandse installateurs. Maar dat gaat veranderen…
 
Transitie
Onder invloed van de berichtgeving, nieuwe incidenten en het Onderzoeksraad-rapport, gaan steeds meer (grote en kleine) installatiebedrijven overstag richting concentrisch. De gasinstallatie moet en kan veiliger en daarom komt er in 2019 ook een verplichte erkenningsregeling. De verwachting is dat professionele opdrachtgevers steeds vaker een concentrische rookgasafvoer standaard in de bestekken gaan zetten.