Algemene Voorwaarden

 
Metaalunievoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de koninklijke Metaalunie
(Nederlandse organistatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)

aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen SMECOMAVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008

 

download voorwaarden